Kurumsal Sorumluluk

 

İşi Doğru Şekilde Yapma

SanDisk, ileriyi görme konusunda daima başarılı olmuştur. Bizi sektörün en yenilikçi şirketlerinden biri yapan unsur da budur. İleri görüşlülüğümüz ve dürüstlük konusundaki tutumumuz, işi doğru şekilde yapmamız için bizi yönlendirmektedir. Etik ve sürdürülebilir iş uygulamalarımızdan gönüllü toplum hizmetleri faaliyetlerimize kadar, topluma destek olma yükümlülüğümüz olduğuna inanıyoruz. Silicon Valley Business Journal tarafından 2014 yılında, Silikon Vadisinin en cömert 5 hayırsever kurumundan biri olarak seçildik; İsrail tesislerimiz Maala Corporate Social Responsibility Index'te dört yıl art arda Platin derecesine layık görüldü, ayrıca 2012, 2013 ve 2014 yıllarında, Hindistan'da Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility ödülünü aldık.

 

YAŞAMDAKİ İLKELERİMİZ:

 

Herkese saygı ve hürmet göster

 

Yasalara, düzenlemelere ve iş ahlakı standartlarına uy

 

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sun

 

Çevreye karşı sorumlu ol

 

SanDisk Topluma Değer Verir

Sandisk' SanDisk teknolojilerimizin gücünden yararlanarak fırsatlar yaratmayı, daha zengin deneyimler üretmeyi ve topluluklarımızın daha sağlıklı işlemesi için çalışmayı hedefleriz.

İnsanlık Onurunda
Yüksek Standartlar

İşgücü politikalarımızdan şaibeli madenleri satın almaktan kaçınmaya kadar birçok konuda, insanları ön planda tutmaya odaklanırız.

Çevreye Olan Etkimizi
En Aza İndirme

Ürünlerimizde ve tesislerimizde çevreye olan etkimizi sınırlandırmanın önemini vurgularız.

Toplumu
Destekleme

 SanDisk Vakfı aracılığıyla gönüllü hizmetler ve hibeler sunarak faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda etkin bir rol üstleniyoruz.

Yüksek
Standartları Koruma

Birçok tedarikçimizin yüksek ahlaki standartlarımıza uyduğundan emin olmak için gerekli adımları atıyoruz.

 

 

İŞE ALMA UYGULAMALARIMIZ

SanDisk, ABD'de çalışma iznine sahip en nitelikli adayları işe almaktadır. Bu, belli bir işverenle hiçbir kısıtlama olmaksızın çalışma iznine sahip adayları içermektedir. Bu grup, ABD vatandaşları veya ABD uyruğundaki kişiler, ABD'de yasal olarak çalışma iznine sahip olanlar, 1986 tarihli Göçmenlik Reformu ve Denetimi Yasası kapsamında çalışma izni alanlar, sığınma hakkı verilenler ve mültecileri kapsar. Yukarıdaki kategorilerden hiçbirine girmeyen yabancı uyrukluların işe alınabilmesi için mutlaka çalışma iznine sahip olmaları gerekir. Bu kişiler, şu an itibarıyla yüksek lisans veya Profesör seviyesindeki (veya muadil düzeyde başka bir iş tecrübesi) göçmenlik dışında bir vizeye sahip olan (H-1, J-1, L-1, F-1, TN vs.) ve ABD'li nitelikli adayların yetersiz olduğu görülen pozisyonlara başvuran kişiler olarak tanımlanır.

SanDisk, ırk, renk, din, inanç, cinsiyet, ulusal köken, yaş, engelli olma durumu, medeni hal, gazilik, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya ifade ya da yasalarla korunan diğer herhangi bir niteliğe bakmaksızın, tüm çalışanlarına ve çalışan adaylarına eşit istihdam fırsatları sunar.

SanDisk, resmi bir ücret anlaşması veya sözleşmesi imzalamamış olan ajanslardan ya da yetenek avcılarından gelen özgeçmişleri kabul etmemektedir. Ajans tabanımız, belirli işe alım ihtiyaçlarıyla sınırlıdır. Bu nedenle, onaylanmamış bir ajanstan, yetenek avcısından ya da istihdam kurumundan alınmış özgeçmişler geçersiz sayılacak ve SanDisk bunlar için bir yönlendirme ya da kontenjan ücreti ödemek zorunda olmayacaktır.