Reducing Our Environmental Impact

Faaliyetlerimizde ve ürünlerimizde, çevresel sürdürülebilirliğe öncelik veriyoruz. Daha yeşil bir gelecek için, her fırsatta malzeme kullanımını azaltmaya ve daha akıllı seçimler yapmaya çalışıyoruz.

Ürünlerimizde Çevrenin Korunmasına
Yönelik Aktif Çaba Sarf Ediyoruz

Ürünlerimizde, ağır metal ve zehirli madde kullanımına son vermek için büyük çaba sarf ediyoruz. Kapsamlı Yeşil Politikalarımız, tüm tedarikçilerimizden bu kimyasalların kullanımını kısıtlamalarını veya bunların kullanımına tamamen son vermelerini ister. Bu konudaki bilgilerin rapor edilmesinde de düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği yapıyoruz. Uyumluluğu izlemek için, düzenli laboratuvar testleri ve tedarikçi denetimleri yapıyoruz. Ayrıca, ambalajlamayı en aza indirmek için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Garanti ve hızlı başlatma kılavuzlarımız artık internette. Ayrıca, geridönüşümü kolay malzemeler kullanıyoruz."

Ürünlerimiz, aralarında Avrupa Birliği Zararlı Maddelerin Sınırlandırılması (EU RoHS) direktifi ile Avrupa Birliği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (EU REACH) direktifinin de bulunduğu tüm çevre yönetmeliklerine ve gerekliliklerine uygundur.

TESİSLERİMİZDE İLERİYİ DÜŞÜNME

Tüm dünyadaki tesislerimizde, çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmek ve operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmak için çaba sarf ediyoruz.

Milpitas Genel Merkezimiz

 • Çalışanları yakıt tasarrufu sağlayan alternatif taşıtlar kullanmaya teşvik etmek için elektrikli taşıt şarj istasyonları kurduk.
 • Binalara düşük emisyonlu pencereler ve LED lambalar takarak enerji kullanımını azalttık.
 • Verimliliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla, Mevcut Binalar için Enerji ve Çevre Tasarımı Liderliği (LEED-EB) değerlendirmesi yaptık.

Şangay Üretim Tesisi

 • Soğutma enerjisi sistemi, elektrik tüketimini yılda 2,5 milyon kilovat/saat'ten fazla azaltmaktadır.
 • Kurduğumuz ısı kazanım sistemiyle, yıllık doğal gaz tüketimini 413.000 metreküp azalttık.
 • Taktığımız LED lambalar sayesinde karbon ayak izimizi ayda 75, yılda 900 ton azalttık.
 • İki yeni su geridönüşüm ve kazanım sistemi yılda 200.000 tondan fazla su tasarrufu sağladı.

 

Karbon Saydamlık Projesi

2011 yılında ilk Karbon Saydamlık Projemizi (Carbon Disclosure Project, CDP) gerçekleştirdik ve diğer sektör liderleriyle eşit bir düzeyde olduğumuz sonucunu elde ettik.

2012 yılında gerçekleştirdiğimiz ikinci CDP değerlendirmesinde, idare, doğrulama, emisyon yönetimi ve raporlama alanlarında önemli ilerlemeler kaydettik. Geleceğin CDP lideri olma çabalarımızı sürdüreceğiz. CDP bildirimimizin tam metnini okuyun.

En Verimli BT Yapısı

İş hedeflerimizi yeşil girişimlerimizle uyumlu hale getirmek çok önem verdiğimiz bir husus. Teknoloji seçimi, mimarisi ve çalışanlarımızın şirketteki teknoloji kullanımları aracılığıyla yeşil BT teknolojisini sürekli geliştiriyoruz.

Veri Merkezi

 • Hava akış yönetimi sayesinde gelişmiş soğutma
 • Enerji tasarruflu aydınlatma, dış hava soğutması ve alternatif enerji kaynakları
 • Sanallaştırma ve daha yoğun, daha enerji tasarruflu, daha yeni ekipmanlara geçiş
 • Enerji tüketimini ve e-atıkları azaltmak için SSD'ler kullanılan gelişmiş depolama yönetimi

Çalışanların Kullandığı Cihazlar

 • ENERGY STAR verimlilik yönergelerini karşılayan veya standartların üzerine çıkan global ekipman standartları
 • Güç tüketimini azaltmak için LCD ekranlı dizüstü bilgisayar kullanımı
 • SSD'ler gibi ince istemci teknolojileri ve masaüstü güç yönetimi
 • Çift sayfa yazdırma, geri dönüştürülmüş toner ve daha verimli yazıcılar

Seyahati Azaltma

 • Daha fazla video konferans kullanımı
 • Belge paylaşımı ve gerçek zamanlı iletişim için web konferansı, e-posta ve anlık mesajlaşma kullanımı