SOSYAL SORUMLULUĞUN GÜÇLENDİRİLMESİ

SanDisk olarak, saygınlıktan taviz vermemek bizi biz yapan değerlerin başında gelir. Sosyal sorumluluk konusundaki görevlerimizi yerine getirmede uluslararası standartları temel alıyoruz. İstihdamdan tedarik zinciri politikalarına ve iş güvenliği ve sağlığına kadar her şeyin başına insanı koyuyoruz.
 

Onur ve Saygınlık

Hem kendi çalışanlarımızın hem de tedarik zincirimizdeki tüm bireylerin, hak ettikleri saygıyı her zaman görmesi için çalışıyoruz. Adil ücretlendirmeye inanıyor, zorla çalıştırmaya, çıraklığa, çocuk işçilerin çalıştırılmasına, köleliğe veya insan kaçakçılığına şiddetle karşı çıkıyoruz. Ayrıca, her seviyedeki tüm çalışanlarımızın üst yönetimle şeffaf bir iletişim kurmasını destekliyor, çalışanlarımızın dilediği sendikaya veya kuruluşa girmesine izin veriyor, tacizin her türlüsünü kesin olarak yasaklıyoruz.

Çatışma Bölgelerinde Çıkarılan Madenlerin Yasaklanması

SanDisk tedarik zincirinin yasadışı madenciliğin etkin olduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) ve çevresindeki bölgelerde çıkarılan tungsten, kalay, tantal ve altının (“çatışma bölgesinde çıkarılan madenler”) kullanılmaması ilkesini desteklemektedir. Bu nedenle, tedarikçilerimizin benzer bir çatışma bölgesi mineralleri politikası benimsemesini gerektiren kurumsal bir politika geliştirmiş durumdayız ve bu duruma gerekli özeni göstererek, gereken açıklamaları yapıyoruz. Ayrıca EICC (Elektronik Endüstrisi Vatandaşlık Koalisyonu) üyesi olarak, standart, araç ve uygulama geliştirmek ve uygulamak üzere Çatışmasız Kaynak Kullanımı Girişimi (CFSI) gibi endüstri gruplarıyla birlikte çalışıyoruz. SanDisk, bugüne kadar büyük ilerleme kaydetmiştir, öncü bir sivil toplum kuruluşu (STK) olan Enough Projesi tarafından elektronik sektöründe en gelişmiş şirket seçildik ve Enough Projesi 2012 Faaliyet Raporu genel kategorisinde de üçüncü olduk. SanDisk ürünleri için çatışma bölgesinde çıkarılan madenleri işleyebilen dökümcüleri/arıtıcıları belirlemek için EICC GeSI şablonunu kullanılmasını benimsedik. Tedarikçilerimizin belirlediği CFSI tarafından uyumlu olduğu belirtilen ve onaylanan dökümcüler/arıtıcılar aşağıda gösterilmiştir.

Güvenli Çalışma Ortamının Sağlanması

Çalışan sağlığı ve güvenliği SanDisk'te her şeyin başında gelir. Mühendislik tedbirleri ve idari tedbirler, kişisel korunma ekipmanı ve koruyucu bakım faaliyetleri aracılığıyla, çalışanlarımızın olası güvenlik tehditlerine maruz kalmasını asgariye indirmeye çalışıyoruz. Tehlike barındırabilecek durumlara karşı aktif bir yaklaşım sergiliyor, bunların gerçekleşme ihtimalini ve olası etkilerini azaltmak için tedbirler alıyoruz.

Daha fazla bilgi edinin:

Çatışma Bölgesinde Çıkarılan Madenler Konusunda SanDisk Politikası (PDF)
SanDisk-CFSI Dökümcüler/Arıtıcılar Listesi (PDF)
Etik İlke İhlallerinin Bildirilmesi (PDF)
SanDisk Global İş Ahlakı Kuralları (PDF)
California Şeffaf Tedarik Zinciri Yasası Hakkında SanDisk Beyanı (PDF)
SanDisk Yarı İletken Şangay OHSAS 18001 Belgesi