Başlıksız Belge

Ticari Ürün Garanti Şartları


SanDisk® Ticari Donanım Sürücü Ürünleri için Sınırlı Garanti

LÜTFEN SATIN ALMADAN, AÇMADAN VEYA BAŞKA ŞEKİLLERDE WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC. TARAFINDAN ÜRETİLEN ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ KAYIT VE ŞARTLARI DİKKATLİCE OKUYUN. (“ÜRETİCİ”). ÜRÜNÜ KULLANIMINIZ BU SANDISK® SINIRLI GARANTİ BEYANININ KAYIT VE ŞARTLARINI KABULÜNÜZÜ TEŞKİL EDER (“ANLAŞMA”). BU ANLAŞMANIN KAYIT VE ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMAYIN.

A. Garanti Bilgisi

1. Bu garanti ("Garanti") Western Digital Technologies, Inc. ve geçerli iştiraki (müştereken, "Üretici") tarafından sağlanır, devredilemez ve yalnızca aşağıdaki F Bölümünde Tabloda belirtilen SanDisk® Ticari Donanım Sürücü Ürünleri (her biri, bir "Ürün") için geçerlidir. Bu Garanti, bu Ürünün orijinal son kullanıcı olan alıcısına veya Ürünü içeren (“Müşteri”) bir üçüncü taraf sisteminin orijinal son kullanıcısına sağlanır.

2. Bu Garanti, ürünün son kullanıcısı olmayı amaçlayan bir tarafça bir Bayiden Ürünlerin satın alımlarını kapsamaz. Ürüne ilişkin garanti ve destek, tarafın adına Bayi tarafından başlatılmalıdır.

3. Bu Garanti, taklit, sahte veya gri piyasa ürünlerini kapsamaz. Üretici (i) SanDisk’in satış ülkesine taşımadığı (veya taşınmasına yetki vermediği) ve/veya (ii) yetkili kanallar yoluyla satılmayan herhangi bir Ürün için destek sağlamayacaktır.

4. Her bir Ürün yalnızca ticari kullanım için tasarlanmıştır ve tüketiciler veya hane üyeleri tarafından kullanılmamalıdır. Bu Garanti Ürünün kişisel ticari olmayan kullanımını kapsamaz. Bu ürünü kişisel ticari olmayan kullanım için yetkisiz bir perakende mağazasından satın aldıysanız, lütfen http://www.sandisk.com/wug adresinde bulunan Ürün için perakende garantideki geçerli hükümlere başvurun.

5. Müşterinin Ürünü, Üretici tarafından sağlanan ayrı bağımsız yazılım programlarını içeriyorsa (ör. SSD Dashboard, Crypto Erase ve FlashSoft), bu programların kullanımı bu Anlaşmanın değil ancak bu programa eşlik eden son kullanıcı lisans anlaşması tarafından yönetilir.

6. Bu garanti sürümü Müşteri tarafından 21 Temmuz 2016’da veya daha sonra satın alınan Ürünler için geçerlidir. Sınırlı Garantinin önceki sürümleri için, lütfen aşağıdaki iletişim bilgisinden SanDisk® müşteri hizmetleri bölümü ile iletişime geçin.

B. Garanti Süresi Teknik Destek Bilgisi

1. Müşteriye teslimattan ilk doksan (90) gün sonra esnasında ortaya çıkan Ürünlere ilişkin herhangi bir teknik destek sorunu veya garanti talebi Müşterinin satın aldığı taraf yoluyla işleme alınmalıdır.

2. Bahse konu ürün zaten bir üçüncü taraf cihaza veya bilgisayar sistemine yerleşikse veya önceden kurulmuşsa, Müşteri birincil teknik destek ve garanti talepleri için üçüncü tarafa ilişkin kayıt hakkında üretici ile iletişime geçmelidir.

3. Müşteri bu ürünü bir son kullanıcı olarak ayrıca satın almışsa veya Ürünü içeren üçüncü taraf bilgisayar sisteminin üreticisi Ürünün teknik sorunun tek kaynağı olarak belirlemişse, Müşteri Garanti Süresi içinde  support@SanDisk.com  adresinden e-posta yoluyla ve  http://www.sandisk.com/about/contact.html adresinde bulunan Müşteri bölgesine ilişkin telefon numarasından Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek teknik destek isteyebilir. Bu tür teknik destek yalnızca Ürünün üretimine atfedilebilir hataları ele alacaktır.

C. Garanti Koşulları

1. Üretici, Müşteriye Ürünle birlikte veya içinde temin edilen içerik ve/veya yazılım (uygunsa) hariç olmak üzere bu ürünün normal kullanım koşulları altında aşağıda belirtilen geçerli Garanti Dönemi (aşağıda tanımlanan şekilde) esnasında (a) malzeme veya işçilik bakımından maddi kusurları içermediğini ve (b) Üreticinin yayımlanan ürün spesifikasyonlarına maddi olarak uyacağını garanti etmektedir. Bir ürün yalnızca belirtilen tasarım ömrünü (geçerli Garanti Süresine kadar) karşılamadığı takdirde, maddi bir kusura sahip olduğu veya maddi olarak kusurlu olduğu değerlendirilebilir ve Garanti Süresi içinde uygun konuma iade edilirler ve Ürünün veri sayfasında verilen geçerli performans eşik bilgisine tabidirler (Üretici tarafından üretilen veya sağlanan şekilde).

2. Bu Garanti, Ürüne yönelik kaza, kötü kullanım, yanlış kullanım veya kişisel kaza, uygunsuz kurulum, bir bilgisayar sistemindeki bir üçüncü taraf ürününün varlığı veya yetkisiz demontaj, onarım veya değişiklik kaynaklı herhangi bir hasarı kapsamaz. Bir ürünün geçerli dayanıklılık spesifikasyonunda belirtilen şekilde Garanti Süresi içinde belirlenen zaman döneminin sona ermesinden önce ortamın aşınmasına (ve Garantinin sona ermesine) neden olan koşullar altında kullanılması mümkündür.

3. Bu Anlaşmanın şartları ve Müşteri ile Üretici arasında var olan geçerli garanti şartları arasında bir uyuşmazlık durumunda, Müşteri ve Üretici arasındaki şartlar bu Anlaşmaya göre öncelik alacaktır. Ancak, bu Anlaşma Müşteri tarafından düzenlenen sipariş emirleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Müşteri formlarında önceden basılan şartlara göre öncelik alacaktır.

D. Garanti Talepleri

1. Bir garanti talebini yapmak için, Müşteri (a) Garanti Süresi içinde satın almanın yapıldığı ("Bayi") dağıtıcı veya bayi taraf ile iletişime geçebilir ve iade eden tarafın orijinal satın alma durumuna ve ürün adına, türüne ve numarasına dair kanıtı sağlayabilir veya (b) Üreticiden bir RMA numarasını alabilir ve Üreticinin garanti iade prosedürlerini izleyebilir. Yalnızca Müşteri Garantiyi kullanma hakkına sahiptir ve bu Müşteri sorunu kolaylıkla ortaya koyacak yeterince ayrıntılı bir sorun beyanı dahil olmak üzere Bayi ve/veya Üretici tarafından listelenen kılavuz ilkeleri izleyerek Ürünü iade etmelidir. Üretici kendi takdiriyle Bayi yoluyla ürünleri iade etmek için Müşteriyi yönlendirme hakkını saklı tutar.

2. Bir iadenin Müşterinin bulunduğu ve/veya Ürünü satın aldığı ülke dışındaki başka bir ülkeye yapılması gerekli olabilir.

3. Müşteri, herhangi bir Ürünün garantiye uymadığına inanırsa ve Üreticinin garanti prosedürlerini kullanmayı seçerse, Müşteri Üreticinin o anda geçerli İade Malzeme Yetkisi (“RMA”) işlemine uyacak ve Müşteri kusura ait bir özetini sunmasını takiben Müşteri Hizmetlerinden bir RMA numarasını talep edecektir. Ardından, Üretici Müşteri tarafından kusurlu olduğuna inanılan Ürünün Üreticiye sevk edilmesine dair talimatlarla birlikte Müşteriye bir RMA numarası düzenleyecektir. Müşteri iadeden önce Üreticiden dikkat çekici biçimde RMA numarasını taşıyacak kusurlu olduğuna inanılan bu türdeki Ürünü uygun bir konteynerde iade edecektir. Bu bölüm altında Üreticiye iade edilen Ürünler ve bu Ek kapsamında onarılan veya değiştirilen Ürünler Üreticinin hesabına ve riskine Üreticiden teslim alınacak ve edilecektir. Üretici (veya bir Üretici yüklenicisi) Ürünü değerlendirecek ve bir kusur bulmasını takiben, Üreticinin kendi hesabına iadeyi işleme alacaktır. Üretici bu tür Üründe bir kusurun var olmadığını belirlerse, Müşteri bu tür Ürünün iadesi ile ilişkili tüm giderler için Üreticiye ödeme yapacaktır. Uygun olmayan biçimde etiketlenen, ambalajlanan veya sevk edilen ürünler ilgili Ürün için garantinin geçersiz kalması ile sonuçlanabilir. Üretici, RMA alım konumlarımıza sevkiyat esnasında yüklenilen hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

4. Üretici, herhangi bir uygun olmayan Ürünü onarmayı veya değiştirmeyi seçebilir. Bu türde bir değişim iade edilen Ürün olarak eşit veya daha fazla işleve sahip yeni veya yenilenen bir Ürünle yapılacaktır. Üretici uygun olmayan Ürünü onaramıyor veya değiştiremiyorsa veya bu türdeki seçenekler ticari olarak makul değilse, bu durumda Üretici Müşteriye uygun olmayan Ürün için bir kredi sağlayacaktır. Kredinin değeri, Üreticinin takdiriyle, Müşterinin Ürünün kullanımını reddettiği garanti süresinin uzunluğuyla orantılı biçimde (a) uygun olmayan Ürünün değişim değeri veya (b) uygun olmayan Ürünün satın alma değeri olacaktır. Süresi geçmiş veya üretimden kaldırılmış bir ürün, aynı Ürünle değiştirilebilir veya bir değişim mümkün değilse, benzer işlev veya kapasiteye sahip bir Ürünle değiştirilebilir. Müşterinin bu bölüm kapsamındaki çözümü, Üreticinin ürünün fiziksel olarak iade edilmesi gerekliliğine şart koşulabilir.

5. Üretici RMA işleminin parçası olarak veriye yönelik herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Müşteri RMA işlemi esnasında iade edilen Ürün hakkında veriye beklenmedik bir erişim elde edebilir. Hassas veriyi ifşaya karşı korumak amacıyla, Üretici Ürünü RMA işlemine göndermeden önce teknik olarak mümkün bir şekilde Üründen mümkün olduğunca fazla miktarda hassas verinin silinmesini önerir. Tüm verinin silindiği veya silinebilmesi söz konusu değilse, Müşteri Üreticiyi ve Bayiyi iade edilen Üründe hassas ve/veya kişisel verinin potansiyel olarak varlığı ile ilişkili herhangi bir olası yükümlülüğe karşı verinin Müşteriyle veya diğer bir üçüncü taraf ile ilişkili olduğuna bakmaksızın tazmin edecek, savunacak ve beri kılacaktır.

6. Üretici, (a) gerek ayrı ayrı gerekse diğer ekipmanla kombinasyon halinde herhangi bir kusurdan veya Ürünün kullanılamamasından veya kötü performansından kaynaklanan kâr kaybı ve/veya veri kaybı, diğer kayıp, zarar ve giderler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir arızi, dolaylı, özel, örnek niteliğinde, cezalandırıcı veya sonuç hasarlardan, Üretici veya Müşteri bu türdeki hasarların olasılığından haberdar edilmiş olasına bakılmaksızın, (b) geçerli Ürün(ler) için toplamda ödenen satın alma fiyatını aşan miktarlardan yükümlü olmayacaktır. Üretici, Ürün dahil olmak üzere SanDisk® ürünlerine servis yapılması ve/veya kurulumu ile ilişkili maliyetlerden yükümlü değildir ve bu Garanti bunları kapsamaz. Bu Garanti kusurlar, garanti ihlali veya herhangi bir Ürünle ilişkili spesifikasyonu yerine getirememe veya karşılayamama bağlamında Üreticinin tüm yükümlülüklerini ve zorunluluklarını belirler.

7. Ürün dahil olmak üzere Üretici ürünleri, havacılık, otomotiv, nükleer, medikal veya yaşam destek sistemleri (veya diğer bir şekildeki son derece tehlikeli uygulamalar) gibi arızanın yaralanma veya yaşam tehdidi yaratabileceği uygulamalarda kullanılmamalıdır ve hiçbir koşul altında Üretici bu tür Ürün kullanımlarından doğan herhangi bir Garantiye veya diğer zorunluluklara sahip olmayacaktır.

E. SORUMLULUĞUN REDDİ

BURADA BELİRTİLEN GARANTİ, MÜŞTERİNİN ÜRÜNLERLE İLİŞKİLİ GARANTİ HAKLARININ TEK KAYNAĞIDIR VE TÜMÜ BURADA REDDEDİLEN BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE İHLALİN BULUNMAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNE GEÇER. ÜRÜNÜN MÜŞTERİSİ DIŞINDA HERHANGİ BİR TARAFA HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. BELİRLİ YARGI YETKİSİ ALANLARININ KANUNLARI, BU GARANTİDEN ETKİLENMEYEN DİĞER HAKLARINI TANIYABİLİR.

F. Garanti Süresi

1. Yukarıda atıfta bulunulan Garanti dönemi ("Garanti Süresi") takvim yılı olarak ölçülür ve Üretici tarafından Ürünün sevkiyat tarihinden itibaren başlar. Bir SKU içindeki bir “X” bir değişkeni temsil eder.

Aşağıdaki ürün grupları için, Garanti Süresi (a) aşağıda belirlenen Ürün için belirtilen zaman döneminden veya (b) Müşterinin Ürünün kullanımının belirtilen dayanıklılık sınırını aştığı diğer deyişle (i) bu tür Ürünün toplam kümülatif verisinin (Ürünün S.M.A.R.T. niteliğinde (E6h/230) “Ortam Aşınma Göstergesi kapsamında kaydedilen şekilde) Ürünün dayanıklılık değerinin %100’üne ulaştığı noktadan veya (ii) aşağıdaki tabloda veya Ürüne ilişkin Spesifikasyonlarda belirlenen Ürünün Toplam Yazılı (TBW)’sinden daha erken sona erer. Aşağıdaki tablo ve Spesifikasyonlar arasında bir uyuşmazlık durumunda, Spesifikasyonlar öncelik alacaktır.

 

Ürün Ailesi SKU Garanti Uzunluğu Dayanıklılık
U110 mSATA SSD’ler SDSA6DM-016G
SDSA6DM-024G
SDSA6DM-032G
Bir (1) yıl SDA Spesifikasyonları
Extreme Pro SATA SSD’ler SDSSDXPS-960G-G25
SDSSDXPS-480G-G25
SDSSDXPS-240G-G25
On (10) yıl 80 TBW
Katı Hal Sürücüleri SSD’ler SDSSDP-128G-G25
SDSSDP-064G-G25
Üç (3) yıl SDA Spesifikasyonları
U110 2.5" SSD’ler SDSA6GM-032G
SDSA6GM-064G-1022
SDSA6GM-064G-1122
SDSA6GM-128G-1022
SDSA6GM-128G-1122
Üç (3) yıl SDA Spesifikasyonları
U110 mini mSATA SSD’ler SDSA6FM-016G
SDSA6FM-024G
SDSA6FM-032G
Bir (1) yıl SDA Spesifikasyonları
U110 m.2 SSD’ler SDSA6MM-008G
SDSA6MM-016G
SDSA6MM-024G
SDSA6MM-032G
SDSA6PM-064G
SDSA6PM-128G
Bir (1) yıl SDA Spesifikasyonları
Ultra II SATA SSD’ler SDSSDHII-960G-G25
SDSSDHII-480G-G25
SDSSDHII-240G-G25
SDSSDHII-120G-G25
Üç (3) yıl 80 TBW
X110 mSATA SSD’ler SD6SF1M-256G-1022
SD6SF1M-256G-1022I
SD6SF1M-128G-1022
SD6SF1M-128G-1022I
SD6SF1M-064G-1022
SD6SF1M-064G-1022I
SD6SF1M-032G-1022
SD6SF1M-032G-1022I
Beş (5) yıl SDA Spesifikasyonları
X110 2.5" SSD’ler SD6SB1M-064-1022I
SD6SB1M-064G-1022
SD6SB1M-128-1022I
SD6SB1M-128G-1022
SD6SB1M-256-1022I
SD6SB1M-256G-1022
Beş (5) yıl SDA Spesifikasyonları
SD6SB1M-064G
SD6SB1M-128G
SD6SB1M-256G
Bir (1) yıl SDA Spesifikasyonları
X210 2.5" SSD’ler SD6SB2M-128G-1022I
SD6SB2M-256G-1022I
SD6SB2M-512G-1022
Beş (5) yıl 80 TBW
X210 SATA 2.5" SD6SB2M-128G
SD6SB2M-256G
SD6SB2M-512G
Bir (1) yıl 80 TBW
X300s 2.5" SSD’ler SD7SB3Q-064G-1022I
SD7SB3Q-064G-1022
SD7SN3Q-064G-1122
SD7UB2Q-010T-1022
SD7UB2Q-010T-1122
SD7UB2Q-512G-1022
SD7UB2Q-512G-1122
SD7UB3Q-128G-1022
SD7UB3Q-128G-1122
SD7UB3Q-256G-1022
SD7UB3Q-256G-1122
SD7UN3Q-128G-1022
SD7UN3Q-256G-1022
SD7UN3Q-512G-1122
Beş (5) yıl 80 TBW
X300s SATA 2.5" SSD’ler SD7SB2Q-010T
SD7SB2Q-512G
SD7SB3Q-064G
SD7SB3Q-128G
SD7SB3Q-256G
SD7UB2Q-512G
SD7UB3Q-128G
SD7UB3Q-256G
Üç (3) yıl 80 TBW
X300s M.2 SSD’ler SD7SN3Q-064G
SD7SN3Q-128G
SD7SN3Q-256G
SD7SN3Q-512G
SD7UN3Q-128G
SD7UN3Q-256G
SD7UN3Q-512G
Üç (3) yıl 80 TBW
X300 2.5" SSD’ler SD7SB6S-128G
SD7SB6S-256G
SD7SB7S-010T
SD7SB7S-512G
SD7UB6S-128G
SD7UB6S-256G
SD7UB7S-512G
SD7SB7S-960G
Üç (3) yıl 80 TBW
SD7SB6S-128G-1122
SD7SB6S-256G-1122
SD7SB7S-010T-1122
SD7SB7S-512G-1122
SD7SF6S-128G-1122
SD7SF6S-256G-1122
Üç (3) yıl 80 TBW
X300 M.2 2280 SSD’ler SD7SN6S-128G
SD7SN6S-256G
SD7SN6S-512G
SD7UN6S-128G
SD7UN6S-256G
SD7UN6S-512G
Üç (3) yıl 80 TBW
X300 mSATA SSD’ler SD7SF6S-128G
SD7SF6S-256G
Üç (3) yıl 80 TBW
SD7SF6S-512G-1122 Beş (5) yıl 80 TBW
X400 2.5" SSD’ler SD8SB8U-1T00-1122
SD8TB8U-1T00-1122
Beş (5) yıl 320 TBW
SD8SB8U-512G-1122
SD8TB8U-512G-1122
Beş (5) yıl 160 TBW
SD8SB8U-256G-1122
SD8TB8U-256G-1122
Beş (5) yıl 80 TBW
SD8SB8U-128G-1122 Beş (5) yıl 72 TBW
X400 M.2 2280 SSD’ler SD8SN8U-1T00-1122
Beş (5) yıl 320 TBW
SD8SN8U-512G-1122
Beş (5) yıl 160 TBW
SD8SN8U-256G-1122
Beş (5) yıl 80 TBW
SD8SN8U-128G-1122
SD8TB8U-128G-1122
Beş (5) yıl 72 TBW
Z400s 2.5" SSD’ler SD8SBAT-256G-1122 SD8SBAT-128G
SD8SBAT-128G-1122
Beş (5) yıl 72 TBW
SD8SBAT-064G
SD8SBAT-064G-1122
Beş (5) yıl 40 TBW
SD8SBAT-032G
SD8SBAT-032G-1122
Beş (5) yıl 20 TBW
Z400s mSATA SSDs SD8SFAT-128G
SD8SFAT-128G-1122
Beş (5) yıl 72 TBW
SD8SFAT-064G
SD8SFAT-064G-1122
Beş (5) yıl 40 TBW
SD8SFAT-032G
SD8SFAT-032G-1122
Beş (5) yıl 20 TBW
Z400s M.2 2280 SSD’ler SD8SNAT-256G
SD8SNAT-256G-1122
SD8SNAT-128G
SD8SNAT-128G-1122
Beş (5) yıl 72 TBW
SD8SNAT-064G
SD8SNAT-064G-1122
Beş (5) yıl 40 TBW
Z400s M.2 2242 SSD’ler SD8SMAT-128G
SD8SMAT-128G-1122
Beş (5) yıl 72 TBW
SD8SMAT-064G
SD8SMAT-064G-1122
Beş (5) yıl 40 TBW
SD8SMAT-032G
SD8SMAT-032G-1122
Beş (5) yıl 20 TBW
Z410 2.5" SSD’ler SD8SBBU-120G-1122 Üç (3) yıl 40 TBW
SD8SBBU-240G-1122 Üç (3) yıl 80 TBW
SD8SBBU-480G-1122 Üç (3) yıl 120 TBW
X600 2.5”/7mm kasalı SED olmayan SSD’ler SD9SB8W-128G Beş (5) yıl 72 TBW
SD9SB8W-256G Beş (5) yıl 100 TBW
SD9SB8W-512G Beş (5) yıl 200 TBW
SD9SB8W-1T00 Beş (5) yıl 400 TBW
SD9SB8W-2T00 Beş (5) yıl 500 TBW
X600 M.2 2280 SED olmayan SSD’ler SD9SN8W-128G Beş (5) yıl 72 TBW
SD9SN8W-256G Beş (5) yıl 100 TBW
SD9SN8W-512G Beş (5) yıl 200 TBW
SD9SN8W-1T00 Beş (5) yıl 400 TBW
SD9SN8W-2T00 Beş (5) yıl 500 TBW
X600 2.5”/7mm kasalı SED SSD’ler SD9TB8W-128G Beş (5) yıl 72 TBW
SD9TB8W-256G Beş (5) yıl 100 TBW
SD9TB8W-512G Beş (5) yıl 200 TBW
SD9TB8W-1T00 Beş (5) yıl 400 TBW
SD9TB8W-2T00 Beş (5) yıl 500 TBW
X600 M.2 2280 SED SSD’ler SD9TN8W-128G Beş (5) yıl 72 TBW
SD9TN8W-256G Beş (5) yıl 100 TBW
SD9TN8W-512G Beş (5) yıl 200 TBW
SD9TN8W-1T00 Beş (5) yıl 400 TBW
SD9TN8W-2T00 Beş (5) yıl 500 TBW
Western Digital CL SN520 NVMe™ SSDs SDAPMUW-128G-1022 Beş (5) yıl 100 TBW
SDAPMUW-256G-1022 Beş (5) yıl 200 TBW
SDAPMUW-512G-1022 Beş (5) yıl 400 TBW
SDAPNUW-128G-1022 Beş (5) yıl 100 TBW
SDAPNUW-256G-1022 Beş (5) yıl 200 TBW
SDAPNUW-512G-1022 Beş (5) yıl 400 TBW
Western Digital CL SN720 NVM™ SSDs SDAQNTW-256G-1022 Beş (5) yıl 200 TBW
SDAQNTW-512G-1022 Beş (5) yıl 400 TBW
SDAQNTW-1T00-1022 Beş (5) yıl 800 TBW
SDAQNTX-2T00-1022 Beş (5) yıl 1600 TBW
Western Digital PC SN520 NVMe™ SSD SSDAPTUW-128G Beş (5) yıl 100 TBW
SDAPTUW-256G Beş (5) yıl 200 TBW
SDAPTUW-512G Beş (5) yıl 300 TBW
SDAPMUW-128G Beş (5) yıl 100 TBW
SDAPMUW-256G Beş (5) yıl 200 TBW
SDAPMUW-512G Beş (5) yıl 300 TBW
SDAPNUW-128G Beş (5) yıl 100 TBW
SDAPNUW-256G Beş (5) yıl 200 TBW
SDAPNUW-512G Beş (5) yıl 300 TBW
Western Digital PC SN720 NVMe™ SSD SDAPNTW-256G Beş (5) yıl 200 TBW
SDAPNTW-512G Beş (5) yıl 300 TBW
SDAPNTW-1T00 Beş (5) yıl 400 TBW
Diğer Özel Olmayan Ticari olarak Mevcut SanDisk® SSD XXXXXXXXXXXXXX Bir (1) yıl SDA Spesifikasyonları

Aşağıdaki ürün grupları için, Garanti Dönemi aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde Ürünün planlanan garanti süresi boyunca normal kullanım için Ürünün günlük ortalama sürücü yazmalarını hesaplayarak ölçülecek (a) aşağıda tanımlanan Ürün için belirlenen zaman döneminden veya (b) Müşterinin ürünü kullanımı belirlenen maksimum dayanıklılık sınırını aştığı noktadan daha önceki bir tarihte sona erer.

Ürün Ailesi SKU Garanti Uzunluğu Dayanıklılık
Optimus Extreme™ SAS SSD’ler SDLKOE9W-100G-5CA1
SDLKOD9W-200G-5CA1
SDLKOC9W-400G-5CA1
SDLLOC9W-800G-5CA1
Beş (5) yıl 45 DWPD
Optimus Ultra™ SAS SSD’ler SDLKOEGW-150G-5CA1
SDLKODGW-300G-5CA1
SDLKOCGW-600G-5CA1
SDLLOCGW-012T-5CA1
Beş (5) yıl 30 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSD’ler SDLKOEDM-200G-5CA1
SDLKODDM-400G-5CA1
SDLKOCDM-800G-5CA1
SDLLOCDM-016T-5CA1
Beş (5) yıl  10 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSD’ler - Yeniden Onaylanan Ürün SDLKOEDM-200G-5CRC
SDLKODDM-400G-5CRC
SDLKOCDM-800G-5CRC
SDLLOCDM-016T-5CRC
Üç (3) yıl 10 DWPD
SDLKOEDM-200G-5CRZ
SDLKODDM-400G-5CRZ
SDLKOCDM-800G-5CRZ
SDLLOCDM-016T-5CRZ
Bir (1) yıl 10 DWPD
Optimus Eco™ SAS SSD’ler SDLKOD6R-400G-5CA1
SDLKOC6R-800G-5CA1
SDLLOC6R-016T-5CA1
Beş (5) yıl 3 DWPD
SDLLOC6R-020T-5CA1 Beş (5) yıl 1 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD SDLLOCDR-038T-5CA3
SDLLOCDR-038T-5CA1
Beş (5) yıl 0.5 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD - Yeniden Onaylanan Ürün SDLLOCDR-038T-5CRC Üç (3) yıl 0.5 DWPD
SDLLOCDR-038T-5CRZ Bir (1) Yıl 0.5 DWPD
Lightning Ultra™ Gen. II SAS SSD’ler SDLTMDKW-200G-5CA1
SDLTMDKW-400G-5CA1
SDLTMCKW-800G-5CA1
Beş (5) yıl 25 DWPD
Lightning Ascend™ Gen. II SAS SSD’ler SDLTODKM-200G-5CA1
SDLTODKM-400G-5CA1
SDLTODKM-800G-5CA1
SDLTOCKM-016T-5CA1
Beş (5) yıl 10 DWPD
Lightning Eco™ Gen. II SAS SSD’ler SDLTODKR-800G-5CA1
SDLTOCKR-016T-5CA1
Beş (5) yıl 3 DWPD
Lightning® Yazma Yoğunluklu SAS SSD'ler SDLB6HS-200GC-00
SDLB6HS-400GC-00
Beş (5) yıl 25 DWPD
Lightning Karma Kullanım SAS SSD'leri SDLB6HM-200GC-00
SDLB6HM-400GC-00
SDLB6HM-800GC-00
Beş (5) yıl 10 DWPD
Lightning Okuma Yoğunluklu SAS SSD’ler SDLB6JC-400GC-00
SDLB6JC-800GC-00
SDLB6JC-016TC-00
Üç (3) yıl 1 DWPD
CloudSpeed Ultra™ SATA SSD’ler SDLFOEAM-100G-1HA1
SDLFODAM-200G-1HA1
SDLFODAM-400G-1HA1
SDLFOCAM-800G-1HA1
Beş (5) yıl 3 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSD’ler SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Beş (5) yıl 1 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSD’ler - Yeniden Onaylanan Ürün SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Üç (3) yıl 1 DWPD
CloudSpeed Eco™ SATA SSD’ler SDLFNDAR-240G-1HA2
SDLFNDAR-480G-1HA2
SDLFNCAR-960G-1HA2
Üç (3) yıl 1 DWPD
CloudSpeed Eco Gen. II™ SSDs SDLF1DAR-480GC-1Hxx
SDLF1DAR-960GC-1Hxx
SDLF1CRR-019TC-1Hxx
Beş (5) yıl 0,6 DWPD
CloudSpeed Ultra Gen. II™ SSD’ler SDLF1DAM-400GC-1Hxx
SDLF1DAM-800GC-1Hxx
SDLF1CRM-016TC-1Hxx
Beş (5) yıl 1.8 DWPD
ULLtraDIMM™ DDR3 SSD’ler SDLOODFM-200G-6KB1
SDLOOCFM-400G-6KB1
Beş (5) yıl 10 DWPD

Aşağıdaki PCIe ürün grubu için, Garanti Dönemi aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde Ürünün planlanan garanti süresi boyunca normal kullanım için Ürünün toplam Yazılı Petabaytlarını hesaplayarak ölçülecek (a) aşağıda tanımlanan Ürün için belirlenen zaman döneminden veya (b) Müşterinin ürünü kullanımı belirlenen maksimum dayanıklılık sınırını aştığı noktadan daha önceki bir tarihte sona erer. Çok sayıda ürünle çözümleri uygulayan kullanıcılar için, dayanıklılık derecesi, tüm ürünler boyunca yeknesak yazım dağılımını varsayar.

Ürün Ailesi SKU Garanti Uzunluğu Dayanıklılık
ioFX 420GB SDFABAMOF-420G-SF1 Beş (5) yıl 2 PBW
ioFX2 1.6TB SDFABAMOF-1T65-SF1 Beş (5) yıl 8 PBW
ioFX2 410 GB SDFABAMOF-410G-SF1 Beş (5) yıl 2 PBW
Fusion ioMemory SX300-1300 SDFACAMOS-1T30-SF1 Beş (5) yıl 4 PBW
Fusion ioMemory SX300-1600 SDFACAMOS-1T60-SF1 Beş (5) yıl 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX300-3200 SDFACAMOS-3T20-SF1 Beş (5) yıl 11 PBW
Fusion ioMemory SX300-6400 SDFACCMOS-6T40-SF1 Beş (5) yıl 22 PBW
Fusion ioMemory SX350-1300 SDFADAMOS-1T30-SF1 Beş (5) yıl 4 PBW
Fusion ioMemory SX350-1600 SDFADAMOS-1T60-SF1 Beş (5) yıl 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX350-3200 SDFADAMOS-3T20-SF1 Beş (5) yıl 11 PBW
Fusion ioMemory SX350-6400 SDFADCMOS-6T40-SF1 Beş (5) yıl 22 PBW
Fusion ioMemory PX600-1000 SDFACAMOP-1T00-SF1 Beş (5) yıl 12 PBW
Fusion ioMemory PX600-1300 SDFACAMOP-1T30-SF1 Beş (5) yıl 16 PBW
Fusion ioMemory PX600-2600 SDFACAMOP-2T60-SF1 Beş (5) yıl 32 PBW
Fusion ioMemory PX600-5200 SDFACCMOP-5T20-SF1 Beş (5) yıl 64 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 1.92TB SDLC2CLR-019T-3NA1 Beş (5) yıl 2.1 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 3.84TB SDLC2LLR-038T-3NA1 Beş (5) yıl 3.5 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 1.6TB SDLC2CLR-016T-3NA1 Beş (5) yıl 4.96 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 3.2TB SDLC2LLR-032T-3NA1 Beş (5) yıl 7 PBW

Cihaz Garanti Bilgisi

Aşağıdaki InfiniFlash ürünleri için, kasaya ilişkin Garanti Dönemi aşağıda tanımlanan Ürün için belirlenen zaman dönemi sonunda sona erer. InfiniFlash Kartı için, Garanti Dönemi aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde Ürünün planlanan garanti süresi boyunca normal kullanım için Ürünün toplam Yazılı Petabaytlarını hesaplayarak ölçülecek (a) aşağıda tanımlanan Ürün için belirlenen zaman döneminden veya (b) Müşterinin ürünü kullanımı belirlenen maksimum dayanıklılık sınırını aştığı noktadan daha önceki bir tarihte sona erer. Dayanıklılık dereceleri, tüm InfiniFlash Kartları genelinde yeknesak yazım dağılımını varsayar.

Ürün Ailesi Sistem Düzeyi SKU Garanti Uzunluğu InfiniFlash Kartı Dayanıklılığı Cihaz Dayanıklılığı*
InfiniFlash 100/500/700 Serisi SDIF100-2YXXXXXX
Üç (3) yıl 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Serisi (8 TB BSSD) SDIF150-2Y8XXXX
Üç (3) yıl 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Serisi (4 TB BSSD) SDIF150-2Y4XXXX
Üç (3) yıl 17.5 PBW 1.2 EBW

* Cihaz dayanıklılık dereceleri, garantinin süresi boyunca yeknesak bir yazım dağılımıyla normal kullanım altında altmış dört InfiniFlash Kartı genelinde yazılan Exabaytlar (EBW) elde edilerek hesaplanır. Bu bilgi yalnızca bilgilendirme amaçları için sağlanır ve Garanti Döneminin ölçüldüğü bir ölçüt değildir.

Yerleşik Entegre Çözümler (“EIS”) Garanti Bilgisi

Aşağıdaki EIS ürünleri grubu için, Garanti dönemi Spesifikasyonlar içinde tanımlanan şekilde (a) geçerli Ürün için aşağıda tanımlanan belirli zaman döneminden veya (b) Müşterinin bir Ürünü kullanımının belirli güvenilirlik karakteristiklerini aştığı noktadan (dayanıklılık sınırı dahil)  daha erken sona erer.

“Özellikler” Ürün özelliklerinde belirtilen bir Ürün için operasyonel unsurlar, spesifikasyonlar, güvenilirlik karakteristikleri ve işlevsel tasarım özellikleri anlamına gelecektir (diğer deyişle, “şartname” veya “veri formu” olarak etiketlenen belgeler ve bu tür Ürün nitelik raporu).

 

Ürün Ailesi SKU/Ürün Tanımlayıcısı Garanti Uzunluğu
SD ve microSD Kartlar SDSDAA, SDSDAD, SDSDAE, SDSDQAB, SDSDQAD, SDSDQAE Bir (1) yıl
SD ve microSD Kartlar EB/EC/ED Serisi SDSDEB, SDSDEC, SDSDQEB, SDSDQEC, SDSDQED İki (2) yıl
SD ve microSD Kartlar AF3 Serisi SDSDAF3, SDSDQAF3 İki (2) yıl
SD Kartlar AG3 Serisi SDSDAG3 İki (2) yıl
USB SDUFD33, SDUFD50 Bir (1) yıl
USB H Serisi SDUFDEC İki (2) yıl
iNAND 7232/7250/7350/7550 SDINADF4, SDINBDG4, SDINBDA6, SDINDDH4, SDADA4CR, SDADA4DR Bir (1) yıl
iNAND 7250 H Serisi SDINBDG4*-H İki (2) yıl
iNAND 7250/8251 I Serisi SDINBDG4*-I, SDINBDG4*-XI, SDIN8DE*-I, SDIN8DE*-XI, SDIN8DE*-A, SDINBDG4*-A, SDINDDH6*-I, SDINDDH6*-XI İki (2) yıl
iNAND 7250/8251 A Serisi SDINBDG4*-XA, SDINBDG4*-ZA,  SDIN8DE*-XA, SDINDDH6*-XA, SDINDDH6*-ZA İki (2) yıl

 

Ürününüzü bir OEM’den satın alırsanız ve ürününüzün SKU bu Garantide herhangi bir tabloda yer almıyorsa, Ürününüzün garanti uzunluğunu belirlemek için OEM’iniz ile iletişime geçin.

G. Ürün Veri Sayfası ve Özellikleri

Ürünler için ürün veri sayfaları ve spesifikasyonları sandisk.com adresinde görülebilir. Ürün için veri sayfası ve özellikleri sandisk.com adresinde bulunamazsa, lütfen belgelerin bir kopyasını almak için SanDisk® Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Lütfen bu garantinin kullanımına ilişkin tüm soruları şu adrese yönlendirin: Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035; Dikkatine: Commercial Legal Department.

Sürüm 07.2016